Over ons

ONZE MISSIE

Fifty-One International heeft een drieledig doel:

- bevorderen van de vriendschap, achting en verdraagzaamheid.
- bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen.
- dienen door initiatieven te begeleiden en te steunen.

Deze doelstellingen worden door elk lid onderschreven en vormen de basis van de werking van de beweging.

FIFTY-ONE CLUB

De structuur van Fifty-One International berust op Fifty-One Clubs, verenigd in districten die onder de verantwoordelijkheid van een gouverneur staan.
De Clubs zijn de fundamentele bouwstenen van Fifty-One International. Hun vitaliteit en dynamisme bepalen deze van de ganse beweging.
De Club functioneert onder de leiding van een comité dat bestaat uit de voorzitter, de past-voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester en de protocolchef.
De leden van de Club vergaderen twee maal per maand (eenmaal voor de Ladies en de Juniors), waarbij het avondmaal gebruikt wordt. Tijdens deze vergaderingen worden de activiteiten van de Club voorbereid en worden programma’s opgesteld.
Vaak wordt de vergadering opgeluisterd door een gast-spreker, wat een verrijking is voor de bijeenkomst en de kennis van de leden.
De betrokkenheid en de stiptheid van de leden bepaalt de goede werking van een Club.

Om onderlinge contacten zo vruchtbaar mogelijk te laten verlopen, recruteert Fifty-One haar leden binnen bepaalde professionele classificaties waardoor de banden tussen verschillende beroepen en disciplines bevorderend werkt en om zo voldoende diversiteit in de aanwezige beroepen te garanderen.

De geest van de Fifty-One Club wordt gekenmerkt door spontane vriendschap, waarin de persoonlijkheid van éénieder zich kan ontplooien. De contacten tussen de leden dragen bij tot een ruimer begrip en een wederzijdse verrijking.

ONTSTAAN

“Fifty-One International” is de enige service-club die ontstaan is op het Europese vasteland. Ze werd opgericht in België (Waterloo) op 21 oktober 1966.

De stichters creëerden een nieuwe, volkomen autonome beweging die een volwaardige plaats inneemt onder de bestaande service-clubs en hier qua regelgeving perfect bij aansluit.

De dynamiek van Fifty-One International wordt gewaarborgd door een formule waarnaar de naam van de beweging verwijst:

- de gemiddelde leeftijd van de Clubleden zal 51 jaar bij voorkeur niet overstijgen.
- Het aantal leden per Club is beperkt tot 51

Mede daardoor heeft de Fifty-One beweging zich sterk ontwikkeld in Europa en daarbuiten geniet zij internationale bekendheid en waardering.

Zijne Majesteit Koning Albert II van België is Ere-Gouverneur van Fifty-One International.