Vriendschap, achting en verdraagzaamheid

Welkom op de website van Fifty-One Club Hasselt

In de overtuiging dat men overal mensen van goede wil aantreft en dat vriendschap geen grenzen kent, is het duidelijk dat Fifty-One International bewust internationaal is.

Los van alle filosofische, theologische of politieke overwegingen werkt Fifty-One International aan een betere verstandhouding tussen mensen, door een beter inzicht in de diversiteit van culturen en mensen te verschaffen en wederzijds respect op te brengen bij het streven naar een gemeenschappelijk ideaal.

Fifty-One International groepeert leden die vanuit een eerlijke en open vriendschap streven naar een wederzijdse menselijke verrijking en naar de bevordering van de hoogste morele waarden.

Zaterdag 20 april 2024

1000ste Statutaire Vergadering.

Voor meer info klik op Uitnodiging