• Dialectstrip kinderspelen

  Fifty-One Club Hasselt heeft nieuw project

  51 Club Hasselt gaat de Hasseltse jeugd opnieuw oude kinderspelen leren spelen. Onze jeugd zit te veel achter de PC en moeten dringend terug naar buiten. Daarom brengen we een stripverhaal uit in het “Hessels” dialect over oude spelen waaronder: bikkelen, slangschieten, uit de pot schieten, hoe kies je kapiteins van je ploeg, enz…

  De strip wordt vertaald in het ‘Hessels’ door Marco Clerinx, voorzitter van Veldeke Hasselt. We willen de kinderen van alle lagere scholen in Groot Hasselt bereiken en dat zijn er ongeveer 6000. Ook zijn we op zoek naar 100.000 knikkers zodat we de kinderen ook effectief gratis aan knikkers kunnen helpen.

  Dit alles heeft natuurlijk ook zijn kostprijs. We gaan op zoek naar sponsors die dit project willen ondersteunen. U kan altijd contact opnemen met Tony Klinkers 0476 67 61 73 of een ander lid van onze club.

  We gaan proberen de stad, sportdienst en de middenstand te mobiliseren. Het zou mooi zijn moesten we nadien nog een wedstrijd van deze spelen kunnen organiseren tussen de verschillende scholen met mooie prijzen.

  Het project staat nog in zijn schoenen maar de grote ideeën worden verder uitgewerkt en we houden u op de hoogte.